Naše služby

Rehabilitační lékař

Vyšetření dětí Vyšetření dospělých

Vyšetření dětí

Rehabilitační lékař zajišťuje komplexní vyšetření pohybového aparátu s ohledem na celostní vnímání dětského pacienta a předcházení potížím, které by se mohly projevit v dospělém věku. S ohledem na věk dítěte lékař posoudí průběh ontogenetického vývoje, držení těla, svalovou rovnováhu, způsob provedení pohybových stereotypů, koordinaci a obratnost prováděných pohybů, vyšetří dýchání, chůzi, funkci jednotlivých segmentů a pohybového aparátu jako celku, případně zhodnotí rozsah postižení tělesných funkcí.

Následuje odebrání podrobných anamnestických údajů, lékař tak získá komplexní náhled na povahu zdravotních potíží vašeho dítěte a doporučí vám vhodné léčebné, rehabilitační a preventivní postupy. Pokud to stav vyžaduje, navrhne vám lékař vyšetření či konzultaci s dalším specialistou nejčastěji z oboru neurologie, ortopedie, revmatologie či interna. Přímo v našem zařízení zajišťujeme vyšetření, konzultace a léčebnou péči u specialistů z oblasti tělovýchovného lékařství, obezitologie, psychologie a fyzioterapie.

Lékař doporučí rehabilitaci s určením krátko i dlouhodobého rehabilitačního plánu.

Indikace vyšetření:

 • vadné držení těla
 • plochonoží
 • stavy po úrazech
 • chronická onemocnění pohybového aparátu a neurologická onemocnění (juvenilní idiopatická artritida, DMO, aj.)

Upozornění:

 • na vyšetření je nutné se předem objednat
 • k vyšetření není třeba doporučení od jiných specialistů
 • pokud je to možné, přineste s sebou záznamy o výsledcích dosavadních vyšetření a zdravotnickou dokumentace související s obtížemi dítěte
 • dítě by mělo být zdravé, bez známek infekce


Vyšetření dospělých

Rehabilitační lékař zajišťuje kompletní vyšetření pohybového aparátu s ohledem na funkční i strukturální poruchy pohybového systému a celostní vnímání lidského těla. Posoudí vaše držení těla, svalovou rovnováhu, způsob provedení pohybových stereotypů, koordinaci a obratnost prováděných pohybů, vyšetří dýchání, chůzi, funkci jednotlivých segmentů a pohybového aparátu jako celku, hodnotí rozsah postižení tělesných funkcí.

Po odebrání podrobných anamnestických údajů a posouzení všech aspektů vašeho současného zdravotního stavu lékař získá komplexní náhled na povahu vašich zdravotních potíží a doporučí vám vhodné léčebné, rehabilitační a preventivní postupy s určením krátko i dlouhodobého rehabilitačního plánu. Spektrum rehabilitační péče poskytované v ReFit Clinic je široké, zahrnuje především individuální  fyzioterapii, laserovou terapii vysoce účinnou laserovou sprchou, elektroléčbu, kombinovanou terapii, ultrazvukovou terapii, vodoléčbu či léčebné masáže. Pokud to stav vyžaduje, doporučí Vám lékař vyšetření či konzultaci s dalším specialistou. Přímo v našem zařízení zajišťujeme vyšetření, konzultace a léčebnou péči u specialistů z oblasti tělovýchovného lékařství, obezitologie, psychologie a fyzioterapie.

Indikace vyšetření:

 • bolesti pohybového systému (bolesti zad, kloubů)
 • poúrazové a pooperační stavy
 • ortopedická onemocnění
 • revmatologická onemocnění
 • neurologická onemocnění
 • interní onemocnění (komplikace diabetu, kardiovaskulární onemocnění)
 • gynekologická a urologická onemocnění (inkontinence, poruchy pánevního dna, stavy po porodech a gynekologických operacích)

Upozornění:

 • na vyšetření je nutné se předem objednat
 • k vyšetření není třeba doporučení od jiných specialistů
 • pokud je to možné, přineste si s sebou záznamy o výsledcích dosavadních vyšetření a zdravotnickou dokumentace související s vašimi obtížemi