Naše služby

Tělovýchovné lékařství

Naše pracoviště nabízí komplexní preventivní, posudkovou, diagnostickou a léčebnou péči všem sportujícím osobám bez ohledu na stupeň výkonnosti (rekreační, výkonnostní i vrcholoví sportovci).
Provádíme posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu v souladu s platnou legislativou (vyhláška č. 391/2013 Sb.).

V případě potřeby máte možnost u nás absolvovat cílenou regeneraci (zaměřenou především na prevenci přetížení a přetrénování) či rehabilitaci (zaměřenou na odstranění již vzniklých poškození pohybového aparátu, ke kterým může docházet v důsledku dlouhodobého přetěžování, při chybných pohybových stereotypech, při neadekvátní fyzické námaze či v důsledku poúrazových stavů.

 Poradíme Vám při výběru vhodné sportovní aktivity. Rekreační sportovci

Před započetím pravidelné, intenzivní sportovní aktivity doporučujeme absolvovat prohlídku  tělovýchovným lékařem:

1. Prohlídka TVL „Standard“

Komplexní vyšetření tělovýchovným lékařem, včetně měření základních antropometrických parametrů - výška, váha, BMI, krevní tlak a tepová frekvence, orientační posouzení pohybového aparátu, klidové a zátěžové EKG (na kole).   


2. Prohlídka TVL „Plus“

Komplexní vyšetření tělovýchovným lékařem, včetně měření základních antropometrických parametrů - výška, váha, BMI, krevní tlak a tepová frekvence, orientační posouzení pohybového aparátu, klidové a zátěžové EKG. Dále spiroergometrické vyšetření (na kole), stanovení VO2 max, anaerobního prahu, doporučení rozmezí optimální tepové frekvence pro spalování tuků, redukci hmotnosti, aerobní či intervalový trénink. Toto vyšetření umožňuje vypracovat doporučení pro optimální nastavení tepové frekvence např. při tréninku se sportestrem.


3. Prohlídka TVL „Komplet“

Komplexní vyšetření tělovýchovným lékařem, včetně měření základních antropometrických parametrů - výška, váha, BMI, krevní tlak a tepová frekvence, orientační posouzení pohybového aparátu, klidové a zátěžové EKG. Dále spiroergometrické vyšetření (na kole), stanovení VO2 max, anaerobního prahu, doporučení rozmezí optimální tepové frekvence pro spalování tuků, redukci hmotnosti, aerobní či intervalový trénink.

Navíc je tato prohlídka doplněna o komplexní kineziologický rozbor a návrh nápravných opatření erudovaným fyzioterapeutem.