Pojišťovny

Oborová zdravotní pojišťovna

Uzavřeno pro všechny odbornosti.

Dětská obezitologická ambulance: plně hrazena péče po děti do 18 let na základě doporučení (poukaz K - žádanka)praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího specialisty (kardiolog, endokrinolog,aj.)

Ambulance rehabilitace: plně hrazena péče pro děti i dospělé na základě doporučení  (poukaz K)praktického lékaře či ošetřujícího specialisty (neurolog, ortoped, aj.)

Ambulance tělovýchovného lékařství: preventivní prohlídky nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Konziliární vyšetření vyšetření vyžádané ošetřujícím lékařem (poukaz K) je plně hrazeno.

Fyzioterapie: plně hrazena péče pro děti i dospělé na základě doporučení  (poukaz FT) praktického lékaře či ošetřujícího specialisty (neurolog, ortoped, aj.)


ReFit Clinic pojištěncům OZP poskytuje slevu 10% na:Bližší informace : thttp://www.ozp.cz/benefity/program-slev-a-vyhod/program-slev-refit