Pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Dětská obezitologická ambulance: plně hrazena péče po děti do 18 let na základě doporučení (poukaz K - žádanka) praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího specialisty (kardiolog, endokrinolog, aj.)

Ambulance rehabilitace: péče není hrazena ZP, možno čerpat za přímou úhradu dle platného ceníku.

Ambulance tělovýchovného lékařství: péče není hrazena ZP, možno čerpat za přímou úhradu dle platného ceníku.

Fyzioterapie: péče není hrazena ZP, možno čerpat za přímou úhradu dle platného ceníku.